Velkommen til Søndbjerg & Odby  kirker  
 Forsiden   
Kirkebladet    Aktuelt      Gudstjenester     Møder     Billedgalleri 
 


            Frivillige søges
    Er du frisk på at hjælpe ved arrangementer
    ved Søndbjerg og Odby kirker?

    Der er en oversigt over aktiviteter  herunder
    det vil være dejligt om du vil sætte dit navn på skemaet
    ud for det du kan tilbyde hjæ
lp til

        Års oversigt aktiviteter Søndbjerg-Odby kirker:

Måned Dato Begivenhed Husketing Emner som skal huskes på rådsmøde.
januar Fredag den 01.01.2021 – 14,00 Nytårsgudstjeneste med kranse Champagne, kransekage Kyndelmisse, fastelavn.
  Torsdag den 21.01.2021 – 19.00 Menighedsrådsmøde   vedtægter for menighedsrådsmedlemmer
      Forretningsorden for rådet.
      Kirkekaffeskabelon
      Hvad skal med i bladet for april/maj?
      Hjemmesidedrøftelse 
        Input til emner som kan drøftes i løbet af året.
       Dåbsjubilæum
februar Torsdag den 02.02.2021 -19,00 Kyndelmisse Spisning aflyst i år Drøftelse af ønsker til frie midler og 5 årsplan
  Søndag den 14.02.2021 -14.00 Fastelavn Tøndeslagning og kaffe APV igangsættes.
  Mandag den 15.02.2021 Deadline for bladet til apr/maj  
  Torsdag den 25.02.2021 -19.00 Menighedsrådsmøde  
       
marts Torsdag den 25.03.2021-19.00 Menighedsrådsmøde Påske, konfirmation St. Bededag(?) 
  Søndag den 28.03.2021 Palmesøndag Godkendelse af regnskab, APVs konklusioner
      Hvad skal i bladet for juni/juli?
       
april Torsdag den 01.04.2021 -17.30 Påskemåltid og gudstjeneste Spisning lam etc Økonomisamtale om regnskab, anlæg, frie mide, ønsker 
  Fredag den 02.04.2021 Langfredag og øvrige planer. 
  Søndag den 04.04.2021 Påskedag Påskeblomster Input og konklusioner fra MUS-samtaler
  Mandag den 05.04.2021 2. Påskedag Udmelding fra Provstiudvalget – foreløbelig budgetramme 
  Torsdag den 15.04.2021 Deadline for bladet til juni/juli Evt. kort drøftelse af regnskab inden aflevering
  Torsdag den 22.04.2021-19.00 Menighedsrådsmøde Kirkesyn planlægges
  Fredag den 30.04.2021 St. Bededag Konfirmation
      Strandgudstjeneste i august – grundskitse.
       
maj Torsdag den 13.05.2021 Kristi Himmelfart Hvad skal i bladet for august/september?
  Søndag den 23.05.2021 Pinsedag Fejring af høsten(Eventuelt høstfrokost)
  Mandag den 24.05.2021 2. Pinsedag Provstigudstjeneste Budget
  Torsdag den 27.05.2021 -19.00 Menighedsrådsmøde Kirkesyn tages op
       
       
juni Lørdag den 05.06.2021 Grundlovsdag Generalforsamling i oktober
  Onsdag den 09.06.2021-19.00 Menighedsrådsmøde Budget færdiggøres indsendes
  Tirsdag den 15.06.2021 Deadline for bladet til aug/sep Strandgudstjeneste organisering 
  Onsdag den 30.06-2021 – 21.00 Evt. solnedgangsgudstjeneste Gaver til optrædende  Hvad skal i bladet for oktober/november?
      Solnedgangsgudstjenster – hvem gør hvad?
      Eventuelt høstfrokost
      Allehelgen planlægges(Holloween?)
       
juli Onsdag den 07.07-2021 – 21.00 Solnedgangsgudstjenester Gaver til optrædende  Intet møde
  Onsdag den 14.07-2021 – 21.00 Solnedgangsgudstjenester Gaver til optrædende   
  Onsdag den 21.07-2021 – 21.00 Solnedgangsgudstjenester Gaver til optrædende   
  Onsdag den 28.07-2021 – 21.00 Solnedgangsgudstjenester Gaver til optrædende   
       
august   Strandgudstjeneste Se beskrivelse  Møde kan eventuelt udelukkes denne måned
  Onsdag den 04.08-2021 – 21.00 Solnedgangsgudstjenester Gaver til optrædende   
  Onsdag den 11.08-2021 – 21.00 Evt. solnedgangsgudstjeneste Gaver til optrædende   
  Lørdag den 15.08.2021 Deadline for bladet til okt/nov  
       
september   Høstgudstjeneste Høstfrokost(?) Generalforsamling(Hvem gør hvad)
    Pastoratgudstjeneste  Det andet råd arrangerer Endelig budget godkendes 
  Torsdag den 30.09.2021 – 19,00 Menighedsrådsmøde Behandling af det reviderede regnskab (2020)
      Hvad skal der i bladet december/januar 
      Syng julen ind 
       
oktober søndag den 24.10-2021 – 12.00 Generalforsamling Allehelgen – hvad skal gøres og hvem gør det? 
  Torsdag den 28.10.2021 – 21,00 Menighedsrådsmøde Årshjul behandles for næste år 1,1-31,12
  Søndag den 31.10.2021 Holloween(?) Nykonstituering 
       
       
november  Søndag den 08.11-2021 Allehelgen  Blomster til efterladte Hvad skal i bladet for februar/marts
  Torsdag den 25.11-2021 –. 19.00 Menighedsrådsmøde Kyndelmisse 
  Sømdag den 28.11-2021 Første søndag i advent Vi synger julen ind
      Jul i kirkerne 
      Nytårs fejring 
      Påske 
      Endelig godkendelse af regnskab for 2020
       
december onsdag den 01.12.2021 -19.30 Vi synger julen Med andagt Møde kan eventuelt udelukkes denne måned
  fredag den 24.12.2021 Juleaften  
  Lørdag den 25.12-2012 Juledag   
  Søndag den 26.12.2021 2, juledag   
       
januar lørdag den 01.01.2022 Nytårsgudstjeneste kranse/champagne  
Mangler Dåbsjubilæum
Konfirmandoptræden (?)