Velkommen til Søndbjerg & Odby  kirker  
 Forsiden   
Kirkebladet    Aktuelt      Gudstjenester     Møder     Billedgalleri 
 

Præstegården        

 

Søndbjerg landsbysamfund er et af landets mindste, men til gengæld den eneste landsby i Vestjylland   - fra  Ribe til Thisted -  der  har  bevaret  synlige træk  fra   Middelalderen.  Thyholm Egnsmuseum  beboer  èn  af  gårdene i  landsbyens ring  hvis  bygninger  blev fornyet i 1657  
Søndbjergforeningen  har  igennem  de sidste  8 år  gennemført en række  initiativer  for  bevarelse,  fornyelse og udvikling  af  landsbymiljøet.  
Præstegården   -
  midt i  landsbyen  - er den ældste i Aalborg stift. – tillige i Ringkjøbing amt. Den er opført i 1733, men allerede 35 år efter - 1768 - blev den ombygget til den skikkelse, som den fremtræder i dag. 

Oplysningen skyldes præstesønnen herfra, professor  Jacob Nicolai  Wilse,  som  samme år  fik præsteembede i Spydeberg  - Østfold i  Norge.
Han var naturvidenskabelig interesseret og forfattede en lang række skrifter, herunder en topografisk  beskrivelse af  Thyholm, som  udkom  i  1789  i et digert fembindsværk:  ”Iagttagelser i Norden”, hvori han også skildrer  den skæbnesvangre  arkitektur  i hvilken præstegårdens hovedbygning  var opført  i 1733.

Mindeplade for præsten og
 videnskabsmanden 
Jakob Nicolai Vilse
der opvoksede i Søndbjerg
 præstegård 

Et bindingsværk i halvanden etages højde, imponerende høj tagrejsning, karnapper der afsluttede som kviste i loftetagen og uvalmede gavle.  En byggestil, der ikke tog hensyn til skarpe vestenvind  med hyppige storme og orkaner, som  dengang  fejede  ind fra Vesterhav  og  Limfjordsbredninger i  det   åbne  træløse landskab.

Avlsgården blev nedlagt og bygningerne nedrevet i 1952.  På forpagterboligens tomt opførtes konfirmandstue som vinkelfløj til hovedbygningen, som i 1979-80 blev hovedrenoveret for opgradering til standardregulativet for boligbyggeri.

I forbindelse med restaureringen ved aktuelle embedsskifte, foreligger vedtaget projekt  for  ombygning, som  henholdsvis  separerer  boligafsnittet  fra de tjenstlige lokaliteter og  en udvidelse  af  konfirmandstue/mødelokale.  Udvendig set  bevarer den  værdifulde bygning i det historiske landsbymiljø ansigt og skikkelse.

 

Billeder fra den gamle præstegård: