Velkommen til Søndbjerg & Odby  kirker  
 Forsiden   
Kirkebladet    Aktuelt      Gudstjenester     Møder     Billedgalleri 
 

Præster Thyholm Pastorat:


Thomas Buelund
 Aggerholmsvej 2, 7790 Thyholm
 tlf: 97 87 51 36
       23 23 51 36

 E-mail: tbu@km.dk
Ugentlig fridag mandag
Træffetid i Thyholm Kirkecenter: Onsdage kl. 10 - 13
Torsdage kl. 15 - 18

Liv Marit Tjelle Holm 
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
E-mail: lmth@km.dk
Ugentlig fridag mandag.
Træffetid i Thyholm Kirkecenter:
Tirsdage kl. 10 - 13
Torsdage kl. 15 - 18

Til Hovedsiden                    Link til Personregistrering.dk Hvor du blandt andet kan læse om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab.

eller til: KIRKER.DK om Dåb, Konfirmation, Vielse og Begravelse
______________________

Man er altid velkommen til at henvende sig til præsten med spørgsmål og problemer som man tror eller håber hun kan hjælpe med.
Derudover er præstens kontor også det lokale kirkekontor, hvor man skal henvende sig med bl.a. fødselsanmeldelser og navneændringer,
hvis man mangler en af sine attester eller hvis man vil meldes ind i eller ud af folkekirken.
Husk at alle børn skal navngives inden 6 måneder! Også selvom de ikke skal døbes.
Navngivelse kan ske ved henvendelse til sognepræsten/kirkekontoret.

Kirkelige handlinger
- hvordan og hvorledes

Dåb   Konfirmation     Vielse/velsignelse      Begravelse/bisættelse

Husk: Kirkelige handlinger skal altid aftales med sognepræsten !


Dåb
De fleste børn bliver døbt, når de er mellem to og fire måneder gamle, men der er ingen regler for det. Man kan altid blive døbt - lige meget hvor gammel man er. Dåben foregår som udgangspunkt altid i forbindelse med en almindelig søndags-gudstjeneste. Det er klogt at henvende sig i god tid forinden, for at få aftalt dåben. Helst nogle uger inden. Særligt hvis man er i tvivl om, hvorvidt det navn man ønsker er et godkendt navn. Husk at børn født uden for ægteskab kun kan få faderens navn, hvis faderskabet er fastslået af Statsamtet. Udover et navn skal man også finde faddere/dåbsvidner til barnet. Der skal være mindst tre og højest   ?? faddere. Tælles forældrene med, skal der være mindst to andre faddere udover forældrene selv.                                 

Konfirmation

For at blive konfirmeret, skal man være døbt. Som hovedregel bliver man konfirmeret, når man er på 7. klassetrin. Det er en forudsætning at man deltager i konfirmationsforberedelse enten ved sognepræsten eller ved en anden præst (hvis man for eksempel går i skole et andet sted end dér, hvor man skal konfirmeres). Man skal ikke være døbt for at kunne deltage i undervisningen.    

Kirkelig Vielse

Når man skal giftes er man som regel i god tid med planlægningen. Også hvad kirken angår er det en god idé at henvende sig til præsten i god tid. For at blive gift skal man have en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten får man i de fleste kommuner på borgmesterkontoret. Attesten er kun gyldig i 4 måneder fra udstedelsen. Man skal altså ikke være i al for god tid. Bor bruden og brudgommen ikke i samme kommune, skal prøvelsesattesten udstedes i brudens bopælskommune.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Selvom man allerede er blevet gift på rådhuset, kan man godt ønske at højtideligholde sit ægteskab i kirken. Lidt forenklet kan man sige, at man i kirken får den del af en kirkelig vielse, som borgmesteren ikke kan bidrage med, nemlig Guds velsignelse. Der kan være mange forskellige grunde til at ønske en kirkelig velsignelse af sit ægteskab. Man er altid velkommen til tale med præsten om sine spørgsmål og tanker i den forbindelse. Den kirkelige velsignelse har intet juridisk/borgerligt indhold. Det er derfor ikke nødvendigt med nogen prøvelsesattest. Til gengæld skal man kunne fremvise en borgerlig vielsesattest.     


Begravelse / Bisættelse

Der er mange praktiske ting at tage stilling til, når én af ens nærmeste dør. De kommer let til at fylde så meget, at man ikke har overblik over eller overskud til at tænke på det hele. Man kan altid henvende sig til præsten med sine spørgsmål og tanker. Også i tiden efter et dødsfald. De pårørende har ret til selv at tage hånd om det rent praktiske, d.v.s. udfyldning af papirer, pyntning af kirken og sågar transport af afdøde. De fleste vælger dog at bruge en bedemandsforretning til én eller flere af disse opgaver. Man kan henvende sig til graveren med alle spørgsmål om gravsteder. Forud for en begravelse går der altid en samtale med præsten om tidspunktet, og om hvordan højtideligheden skal forløbe, herunder hvilke salmer, der skal synges. Et centralt spørgsmålet er også, om afdøde skal begraves i en kiste eller brændes. Som udgangspunkt skal man altid følge afdødes egne ønsker, hvis der på nogen måde er blevet givet udtryk for dem. Det påhviler præsten - i sin egenskab af offentlig begravelsesmyndighed - at sikre dette på afdødes vegne, så vidt det er muligt. Begravelsesmyndigheden træffer sin afgørelse på baggrund af en dødsanmeldelse, som de pårørende skal udfylde og underskrive.