Velkommen til Søndbjerg & Odby  kirker  
 Forsiden   
Kirkebladet    Aktuelt      Gudstjenester     Møder     Billedgalleri 
 

Medarbejdere og menighedsråd ved Søndbjerg og Odby kirker.
Menighedsrådet
2020
Menighedsrådsmøder i 2021
Alle møder finder sted i konfirmandstuen i Søndbjerg
og begynder kl. 19,00.

Torsdag den 21. januar
Onsdag den 24. februar
Torsdag den 25. marts
Torsdag den 22 april
Torsdag den 27. maj
Onsdag den 9. juni
Torsdag den 30. september
Torsdag den 28. oktober
Torsdag den 25. november
Det nye kirkeår begyndte 1. søndag i advent
og det nye menighedsråd tiltrådte:

Formand:John Søndergaard
Næstformand: Tania Nørgaard,
Kasserer: Uffe Appelon Petersen,
Kontaktperson: Sigrid Tarp,
 Holger Quist Nielsen


Titel Navn og adresse Tlf. nr., E-post
Sognepræst Thomas Buelund
 Aggerholmsvej 2, 7790 Thyholm
tlf: 97 87 51 36
23 23 51 36
E-mail
 
Sognepræst Liv Marit Tjelle Holm
Kirkebakken 1,  7790 Thyholm

tlf: 97 87 90 03
E-mail 
Kirkesanger Ellen Pedersen
Ternevej 4,  7790 Thyholm
97 87 90 47
mail
Organist Christen Birkebæk
Orionsgade 35, 7790 Thyholm
22 45 42 09
mail
Graver  (Odby) Karsten Nielsen
Vesterfjordsvej 8,  7790 Thyholm
97 87 52 99
27 33 16 76
mail
Graver (Søndbjerg) Hanne Krag Møller, Vesterfjordsvej 3, 7790 Thyholm
97 87 56 33
61 38 08 87
 mail
Formand John Søndergaard, Polarisvej 22, 7790 Thyholm 97 87 97 35
mail
Kontaktperson Sigrid Tarp
Engvej 3, 7790 Thyholm
23 82 86 84
mail
Næstformand, sekretær,  
fm valgbestyrelse
Tania Nørgaard
Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm
30 29 52 32
mail
Kasserer Uffe Appelon PetersenVesterfjordsvej 3, 7790 Thyholm 51 59 57 90
mail
KirkeværgeHolger Quist Nielsen
Søndbjerg Strandvej  12, 7790 Thyholm
97 87 58 05
mail
SuppleantJørn Bonde Tlf : 30 59 07 76
mail
SuppleantChr. Erik Christensen Tlf: 21 27 20 28
mail
Udvalg
Udvalg for kirkecenter: Uffe Appelon Petersen, Vesterfjordsvej 3, 7790 Thyholm 
John Søndergaard, Polarisvej 22, 7790 Thyholm


FællesmenighedsrådUffe Appelon Petersen, Vesterfjordsvej 3, 7790 Thyholm 
Fællesudvalg vedrørende fælles regnskabsførelse i provstiet  Uffe Appelon Petersen, Vesterfjordsvej 3, 7790 Thyholm 
Bladredaktør
(midlertidigt)
John Søndergaard, Polarisvej 22, 7790 Thyholm