Guds-
tjeneste
liste.
   

Tid og sted
























TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen -  JB: Jan Bjerglund – HSN: Heidi Sun Nielsen *Friluftsgudstjeneste  - **Høstofferindsamling  –  kniv-gaffel: Høstfrokost efter gudstjenesten - kop: Kirkekaffe



               Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med levende lys og mange mennesker
i Søndbjerg og Odby kirker.
- selvslukkende lys,
- spand med vand (som en person er klar til at bruge),
- Brandhæmmende væske på juletræet, - forstøver,
desuden pulverslukker og brandtæpper.
(Der er ikke mulighed for at etablere flugtveje i kirkerne.)
   Menighedsrådsmøder  2017:

Fælles møder med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø, i Kirkecentret:

                                              2/3;4/5; 7/9; 2/11 2017

Møder forSøndbjerg-Odby menighedsråd i konfirmandlokalet i Søndbjerg Præstegaard:

                                                 18/1; 22/2; 19/4; 9/8; 4/10 2017
Hvor ikke andet er nævnt, kl. 19.00
Møderne er offentlige.