Guds-
tjeneste
liste.
   

Tid og sted


               Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med levende lys og mange mennesker
i Søndbjerg og Odby kirker.
- selvslukkende lys,
- spand med vand (som en person er klar til at bruge),
- Brandhæmmende væske på juletræet, - forstøver,
desuden pulverslukker og brandtæpper.
(Der er ikke mulighed for at etablere flugtveje i kirkerne.)
   Menighedsrådsmøder  2017:

Fælles møder med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø, i Kirkecentret:

                                              

Møder forSøndbjerg-Odby menighedsråd i konfirmandlokalet i Søndbjerg Præstegaard:

                                                 7/12-2017,  datoer for 2018 er endnu ikke fastsat.
Hvor ikke andet er nævnt, kl. 19.00
Møderne er offentlige.