Velkommen til Søndbjerg & Odby  kirker  
 Forsiden   
Kirkebladet    Aktuelt      Gudstjenester     Møder     Billedgalleri 
 


Aktivitetskalender            
 Læs mere i Kirkebladet for hele Thyholm: 
HER      
  Bemærk:   Nedenstående arrangmenter bliver muligvis  aflyst
i henhold til  reglerne om corona: læs mere her

PÅSKEKOMSAMMEN

I forbindelse med påsken afholdes traditionen tro
 påskemåltid i Søndbjerg Konfirmandstue.
Det sker Skærtorsdag den 1. april kl. 17.30.
Når vi har spist og hygget os, er der gudstjeneste
 i Søndbjerg Kirke kl. 19.30.
 Prisen er 60 kr.
 Tilmelding skal ske til
Sigrid Tarp mail: tarp@post.tele.dk,
eller telefonisk 23 82 86 84 senest den 28. marts,
men gerne så hurtigt, som muligt.
Også for dette arrangement gælder,
at evt. aflysning bl.a. vil ske på
 www.facebook.com/thyholmpastorat
 og www.thyholmpastorat.dk.


____________________________________

FASTELAVN – ER MIT NAVN
Efter gudstjenesten den 14. februar kl. 14.00
 i Søndbjerg Kirke er der tøndeslagning og
 hyggeligt samvær i Søndbjerg Konfirmandstue.
Kom festligt udklædt.
Vi begynder tøndeslagning kl. 15.00,
så skulle man ikke lige have nået gudstjenesten,
 må man godt komme til tøndeslagning
og hyggeligt samvær.
Skulle arrangementet blive aflyst,
 vil det bl.a. blive oplyst på
 www.facebook.com/thyholmpastorat
 og www.thyholmpastorat.dk.
_________________


Menighedsrådet:
John Søndergaard er formand,
Tania Nørgaard er næstformand
Uffe Appelon Petersen, er kasserer
Sigrid Tarp er kontaktperson

og Holger Quist Nielsen er kirkeværge
 Suppleant:  Chr. Erik Christensen og Jørn Bonde

Menighedsrådet
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 24. februar kl. 19.00
i Konfirmandstuen i Søndbjerg.
Torsdag den 25. marts kl. 19.00
i Konfirmandstuen i Søndbjerg.  

__________
KYNDELMISSE
 I år vil der blive fejret Kyndelmisse
tirsdag den 2. februar i Odby Kirke kl. 19.00 med andagt.
Den vil være uden optræden og spisning – beklageligvis.


MUSIKALSK TANKERUM
Tirsdag d. 23. februar og mandag d. 22. marts

 i Søndbjerg Kirke:
Organist Christen Birkebæk spiller kendte
 salmer og musikstykker på orgel.
Du kan komme og gå, som det passer dig
inden for det afsatte tidsrum.
___________
SØNDERSOGNENES STRIKKECAFÉ
Tirsdagene den 2. og 16. februar samt
 d. 2. og 16. marts kl. 19.00

i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
 Har du problemer med transport,
 kan du kontakte Grethe Ebdrup
 – tlf. 51 20 74 28, så etablerer vi samkørsel.
_____________________
 BIBELKREDSEN
Mandag den 15. marts kl. 19.00 hos Ellen og Per Toftdahl,
 Birkevej 4. Tekst: Luk. 1,26-38.

______________


Thyholm FDF
https://fdf.dk/thyholm/

 _________________

storm1 storm2

En ægte Holger:

holger
a