Velkommen til Søndbjerg & Odby  kirker  
 Forsiden   
Kirkebladet    Aktuelt      Gudstjenester     Møder     Billedgalleri 
 

Vejviser:       Kirkelige foreninger i Søndbjerg - Odby sogne:
Kirkebladsredaktionen: Indlevering af artikler og annoncer, for Søndbjerg-Odby til Betty Lauritsen, Uglev. Indleveringsfrist: Senest 5 uger før bladet udkommer tlf. 97 87 50 26
Indre Mission v/Chr. Erik Christensen, Aggerholmsvej 25, tlf. 97 87 52 58
Bibelkredsen v/ Karen Margrethe Christiansen, Lavbjergvej 6, 7790 tlf. 97 87 52 29
Lokalhistorisk ArkivforThyholm og Jegindø Thyholm Egnsmuseum fdf
Folkekirke
Informationer, samt links til stifter og
sogne

oddesund giraf
Kirkeministeriet
Bl. a. Lister over
godkendte pige- og
drengenavne.

Lyngtoppen
Lyngtoppen
bakkerne
til lejr og fest
skib
Hjemmeside med link
til kirker og
kirkelige organisationer
Søg gravsteder på Kirkegårde:
Jegindø: http://www.skodborgherred.dk/jegind/
Søndbjerg: http://www.skodborgherred.dk/sondbjerg/
Lyngs: http://www.skodborgherred.dk/lyngs/
Odby: http://www.skodborgherred.dk/odby/
Hvidbjerg: http://www.joanbedsted.dk/kirke/hvidbjerg_kirke.htm
Danmark: DK-gravsten
odby
Omtale af Odby kirke
sondbjerg
Omtale af Søndbjerg kirke.
bibelselskabet
På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.
Se billeder fra Danske Kirkerfotograferet af "Yesterdays foto"