Velkommen til Søndbjerg & Odby  kirker  
 Forsiden   
Kirkebladet    Aktuelt      Gudstjenester     Møder     Billedgalleri 
 

Til Hovedsiden

1. Indvielsesdokument, nedlagt i det gamle stenalter (klik)
2.  Restaurering af der gamle stenalter

3. Ældre pjece om Odby kirke:  
4. Odby kirke er viet til Sct.Mauitius. 
       Læs om Sct. Mauritiuskilden her:

5.Orgel:  Odby kirkes orgel er fra Jysk Orgelbyggeri.
              F
ra 1968 og med 4 stemmer, 1 manual + pedal.

  


Eksempler på Bodil Kaalunds udsmykning af Odby kirke. Prædikestolen blev udsmykket i 1988 og Orgelpulpituret i 1990Se et par eksempler: Skabelsen  og  Lovens Tavler      (klik)


 

 


Altertavle fra 1600 tallet

  

 

Indvielsesdokument for tilbageføring af oprindelige kvaderstensalterbord i Odby kirke, Sydthy provsti, Aalborg stift den 6. februar 2005.

Kirkens kor og skib - i romansk arkitektur  bedømmes opført i ellevehundrede og halvtresserne. Tårnet - i  gotisk arkitektur -  tilbygget et par århundrede senere.

Kirken er indviet i  Skt. Mauritiuses navn. En romersk legionær og tribut i fjerde århundrede. Kendt af historien - eller sagaen - for under romernes besættelse af Gallien, at  forbyde soldaterne i sin hærdeling at massakrere og udplyndre civilbefolkningen.

Det var ilde hørt i krigsministeriet i Rom,  som udstedte den disciplinærstraf,  at hver tiende soldat i legionen skulle likvideres. Som dømt så udrettet. Da Mauritius - enig med sine befalingsmænd og menige - fortsat  trodsede befalingen,  gentog dødsstraffen over hver tiende sig indtil alle mand døde martyrdøden.

Paven kårede Mauritius til helgen. Hvorfor man i Odby netop valgte at opkalde kirken efter denne helgen ligger gemt under tidernes muld.   

I Serup er en kilde, som siden 1706 har båret navnet Mauritiuskilden, da man erfarede, at kildevandet havde lægende virkning.

En synlig bekræftelse af fænomenet finder vi i skibets øverste messinglysekrone, som i samme århundrede  er skænket i taknemmeliged for helbredelse i kilden af  majorinde Kraft, Rostrupgård i Hundborg 

 Alterets bordplade i granit  er sammensat  af  3 sten med udhugget hulprofil i underkanten. I den midterste plade er der nedhugget en rektangulær fordybning, som anses for at være resterne af et relikviegemme. Tænkeligt har nedfældningen rummet et skrin, der indeholdt en eller anden genstand, der havde tilhørt helgenen.

Initiativet til projektet blev taget afmenighedsrådet for 2000-2004: -

Bent Ingemann Jensen * Birte Jensen * Peder Damsgaard * Niels Odgaard *Jens Erik Jensen * Christian Donslund og sognepræst Poul Hansen. 

Man nedsatte en arbejdsgruppe bestående af 

Formanden:*Bent Ingemann Jensen

Kirkeværgen: *Jens Erik Jensen og

Sognepræsten: *Poul Hansen.

Arbejdsgruppen engagerede arkitekt Asger Thomsen (arkitektfirma Poulsen og Therkildsen, Thisted) for projektering og indbød museumsinspektør Birgit Als Hansen, Nationalmuseet, til møde i kirken 19.maj 2003 for bedømmelse af alterbordets bevaringsværdighed  og rådgivning om restaureringen

Efter positive anbefalinger ved forelæggelse for Sydthy provstiudvalg, Kgl.Bygningsinspektør og Nationalmuseet  meddelte Aalborg Stftsøvrighed  menighedsrådet godkendelse 29. oktober 2003

Restaureringsarbejdet er udført af Nationalmuseets koserveringstekniker Susanne Trudsø og  Tømrermester Finn Jacobsen, Hvidbjerg.

Finansiering:

Testamentarisk gave efter enkefru Marie Møller Pedersen, Uglev         50.000

Fonde:

Sonningfonden                                                                                              30.000

Menighedsrådenes Udsmykningsfond                                                       10.000

Provst J.Chr.Beckers Mindelegat                                                               10.000

Sponsorater -Pengeinstitutter:                                            

Thyholm Sparekasse                                                                                      3.000

Hvidbjerg Bank                                                                                                3.000

Gavebidrag fra 5 private:                                                                              20.000

I alt  kroner:                                                                                                   126.000

Genindvielse af alteret forestået ved festgudstjeneste Fastelavns søndag den 6.februar 2005 ved biskop over Aalborg stift: Søren Lodberg Hvas.

Menighedsråd 2005-2009: - *Lone Jakobsen * Jes Raakjær * Bodil Nørgaard * Niels Odgaard * Kirsten Vang Riis * Tina Gade - og * sognepræst Kristian Brogaard Andersen.

Provst over Sydthy provsti: Jens Fahnøe Munksgaard. Hurup

signeret

Poul Hansen

- DETTE VAR ORDENE

___________________________________________________________ TIL

OPLYSNING VED OPLÆSNINGEN VED SAMMENKOMST PÅ THYHOLM FRISKOLE

Dokumentet er sat på 4 ark  i format A5 på pc/PX 2000 i 14 punkts Arial og  laiserudprintet på 120 gram glittet papir med beskyttelsesblade vandmærket  med  Den danske Folkekirkes logo.  Det er indlagt  i kassette fremstillet til formålet af 1,5 m.m. kobberplade   - med inskription udført af  sølvsmed Jens Christensen Hvidbjerg - placeret under egetræs-bordpladen som dække  over relikviesænkningen i stenbordet, i hvilken er nedlagt èn af hver syv danske mønter og en euro.

FODNOTE:

Skriveren undskylder forglemmelsen af traditionen for grundstensdokumenter, som  tidsfæster begivenheden, som i dette tilfælde måtte lyde:

"Det skete i Dronning Margrethe II s treogtrevte regeringsår og hendes minister Tove Fergos fjerde.